0127. MACALLAN 1928 (50 NĂM)

Macallan 50 tuổi được pha trộn từ ba thùng rượu được ủ từ năm 1926, 1928 và được đóng chai năm 1983. Trên thực tế, số tuổi của rượu whisky này (55 năm) lớn hơn so với số tuổi được ghi trên nhãn chai (50 năm). Nó được đóng chai ở nồng độ tự nhiên của thùng là 38.6% và được phát hành 500 chai duy nhất trên toàn cầu.

Rượu whisky quý hiếm này được trưng bày trong một hộp bằng gỗ, có thắt dây đai bằng da. Trong đó có kèm một bức thư có chữ ký của ông Allan G. Schiach – Chủ tịch của Macallan. Ông Allan nói rằng tại thời điểm phát hành năm 1983, Macallan 1928 là chai rượu lâu đời và hiếm hoi nhất mà Macallan đã giới thiệu.

Đây là loại whiskey đặc biệt, được ủ từ một trong những thùng đựng tốt nhất của nhà máy chưng cất rượu Macallan trong hơn nửa thế kỷ.

Danh mục: ,