1600.0 HIGHLAND PARK 50 NĂM)

Nhà máy chưng cất              : Highland Park

Nguồn gốc                             : Scotland

Độ tuổi                                   : 50 năm

 Seri đóng chai                      : Single Malt

Năm chưng cất                      : 1960

Năm đóng chai                      : 2010

Số chai                                   : 275

Nồng độ                                 : 44,8%

Dung tích                               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac

 

Danh mục: ,