0008. MACALLAN 60 NĂM

Nhà máy chưng cất: Macallan

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                   : 60 năm

Seri đóng chai        : Single Malt

Số chai                   : 40

Nồng độ                 : 43,4%

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac