0112. MACALLAN EASTER ELCHIES SEASONAL SELECTION 12 YEAR OLD

Macallan Easter Elchies Seasonal Selection 12 Year Old

Macallan Easter Elchies Seasonal Selection được chưng cất vào năm 1995 trong thùng sherry #5285. Và được đóng chai khi chúng đạt 12 năm tuổi.

Phiên bản này phát hành 276 chai, nồng độ 59.6%.