800.2 CHIVAS ROYAL SALUTE 1953 (50 NĂM)

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                   : 50 năm

Seri đóng chai        : Blended Scotch Whisky

Số chai                   : 255

Nồng độ                 : 40,0 % 

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac