800.5 CHIVAS ROYAL SALUTE – TRIBUTE TO HONOUR

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                   : 45 năm

Seri đóng chai        : Blended Scotch Whisky

Số chai                   : 21

Nồng độ                 : 40%     

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac