1200.9 GLEN GRANT 1965 (54 NĂM)

Glen Grant 1965 (54 tuổi), Gordon & MacPhail’s Private Collection

Loại mạch nha đơn Speyside 54 tuổi tuyệt đẹp này đã được chưng cất tại Glen Grant vào ngày 8 tháng 3 năm 1965 và được đóng chai cho Bộ sưu tập “Private Collection” của Gordon & MacPhail vào ngày 14 tháng 3 năm 2019.

Rượu whisky này được đóng chai từ thùng Sherry hogshead số 1685 ở mức độ tự nhiên 47,4% ABV.

Glen Grant 1965 được phát hành độc quyền chỉ 94 chai