0006. MACALLAN 74 NĂM

Nhà máy chưng cất: Macallan

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                   : 74 năm

Seri đóng chai        : Single Malt

Số chai                   : 100

Nồng độ                 : 42,6%

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac 

 

 

Danh mục: