0005. MACALLAN 78 NĂM

Nhà máy chưng cất: Macallan

Nguồn gốc             : Scotland

Độ tuổi                   : 78 năm

Seri đóng chai        : Single Malt

Số chai                   : 250

Nồng độ                 : 42,2%

Dung tích               : 700ml

Facebook: https://www.facebook.com/baotangwhiskycognac 

 

 

Danh mục: